Onze missie: solide en betrouwbaar

Wij zijn een solide, betrouwbare en kwalitatief toonaangevende dienstverlener op het gebied van accountancy, belastingadvies en administratieverzorging. We richten ons op mkb-bedrijven met een landelijke dekking of internationale vertakkingen. Daarbij ligt onze focus op Midden-Nederland, maar ook op multinationals die in Nederland (willen komen) opereren.

Onze visie: nauwe samenwerking

Processen hebben de grootste kans van slagen dankzij nauwe samenwerking. Voor ons is het belangrijk om intensief samen te werken met onze cliënten. Wij committeren ons aan de relatie met u. Wij werken niet voor, maar samen met u. Onze kracht en onderscheidend vermogen liggen vooral in de persoonlijke benadering van ondernemers die eigenaar én bestuurder zijn. Of waar eigendom en bestuur in een aantal handen zijn. Juist dan is samenwerking van cruciaal belang.

Onze kernwaarden: persoonlijk en professioneel

Vakbekwame specialisten met een persoonlijke en professionele basishouding: dat is de ruggengraat van HoogeveenLuigjes Groep. Onze kernwaarden zijn: integer zijn, kwaliteit leveren, proactief communiceren, afspraken nakomen en respect tonen.

Deze waarden zijn het fundament onder de relaties die we aangaan. Met onze cliënten, relaties en ambassadeurs en met elkaar.

Onze klanten: wij zijn partner voor het MKB

Onze dienstverlening sluit perfect aan bij het MKB. En in het verlengde daarvan familiebedrijven en non-profit organisaties als verenigingen en stichtingen.

Onze deskundigheid: vergunningen en beroepsverenigingen

Vanzelfsprekend beschikt HL Audit over de vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles. Deze vergunning is verleend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), na een toetsing van ons kwaliteitsbeheersingssysteem. Dit maakt ons de geschikte partner voor ondernemingen die wettelijk verplicht zijn om een accountantscontrole te laten uitvoeren. Ook zijn we aangesloten bij diverse beroepsverenigingen. Reviews (collegiale toetsing) van collega’s stellen vast of ons kantoor voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Ook het constant op peil houden van de deskundigheid is een van de vereisten voor een goede beroepsuitoefening.

We zijn aangesloten bij deze beroepsverenigingen:

Allinial Global
Allinial Global