30 april 2018

U las het al eerder in onze nieuwsbrief: ABN AMRO Bank, ING Bank en Rabobank willen de jaarcijfers van hun cliënten voortaan alleen nog digitaal ontvangen. De banken willen zo efficiency en kostenbesparing realiseren. Voor ons is deze digitale aanlevering niet zomaar ‘een druk op de knop’. Het brengt voor u dus wat extra kosten met zich mee.   

ING en Rabobank staan nog wel aanlevering van de jaarcijfers toe via papier of pdf. Zij brengen hier echter een bedrag van € 250 per jaarrekening voor in rekening. Voor zover nu bekend, brengt de ABN AMRO Bank dit jaar nog geen kosten in rekening.

Duurzame stap

In de praktijk blijkt dat de banken meer informatie via de digitale weg uitvragen dan in de traditionele jaarrekening is verwerkt. Wij juichen de stap naar digitalisering zeker toe: het is duurzaam en efficiënt. De digitalisering leidt echter voor ons tot meer werkzaamheden. En dus kunnen wij niet anders dan kosten in rekening brengen voor het digitaal aanleveren van deze gegevens.

 

Kosten digitale aanlevering

Het digitaal aanleveren van de enkelvoudige jaarrekening(en) verzorgen wij voor u voor € 175 per jaarrekening. Hierdoor hoeft u er zelf geen tijd aan te besteden. Voor het aanleveren van geconsolideerde jaarcijfers maken we aparte prijsafspraken met u.

Meer informatie

Informatie over de digitalisering per bank leest u hier:
Algemeen                          https://sbrbanken.nl
ING Bank                          https://www.ing.nl/zakelijk/financieren/sbr/index.html
Rabobank                          https://www.rabobank.nl/sbr
ABN AMRO Bank            https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/lenen/sbr/index.html

 Heeft u vragen, neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder!