werkwijzeOnze aanpak: eerst de mens, dan de cijfers

Samenwerking verloopt soepeler als er sprake is van een ‘klik’. Daarom zeggen we: eerst de mens, dan de cijfers. U krijgt een vast contactpersoon in een vast team met kenners. Zo borgen we de klantkennis en kunnen we het werk voor uw bedrijf op zo efficiënt mogelijke wijze uitvoeren. Een overkoepelend relatiebeheerder of een vennoot is uw contactpersoon. Een team bestaat uit vakspecialisten die nodig zijn voor uw bedrijf. Zo kan een team bestaan uit een accountant, een fiscalist en als dat nodig is een administrateur.

 

aanpakOnze werkwijze: transparant en duidelijk

Elk traject begint met een duidelijke offerte. Heeft u schriftelijk of mondeling akkoord gegeven, dan volgt de opdrachtbevestiging. Als dat nodig is, schakelen we andere vakspecialisten in om uw opdracht goed uit te kunnen voeren. Transparant en duidelijk zijn: dat is onmisbaar in een goede samenwerking. Ook onze declaraties zijn duidelijk. U ziet precies wat de bestede uren en verrichte werkzaamheden zijn. Daarbij werken wij veelal met vaste prijsafspraken. Wel zo helder voor u en voor ons.